Waarom geen chemo

 • Omdat het een behandeling is op basis van onwetendheid over de oorzaak van de ziekte.
 • Omdat chemische middelen dodelijk zijn.
 • Omdat in een verzwakt lichaam chemische middelen het lichaam alleen nog zwakker maken.
 • Omdat de onderzoeken die uitwijzen dat chemo werkt, gedaan zijn op muizen die alvorens in een laboratorium ziek gemaakt zijn met kanker. *De mens heeft geen kanker ingespoten gekregen. *Het Immuunsysteem, het Hormonale systeem, de Psyche en het Zenuwstelsel van een mens zijn niet te vergelijken met die van een muis.
 • Omdat er zoveel kwalijke bijwerkingen zijn – vaak blijvend – dat het middel het doel niet overtreft.
 • Omdat je niet de kanker moet behandelen maar het immuunsyteem van mens (met kanker).
 • 1 oktober 2013 wordt het bericht op het nieuws gegeven dat ¾ van de vrouwen geen chemo nodig hebben bij borstkanker – volgens onderzoekers van het Anthony van  Leeuwenziekenhuis
 • Omdat het een gevaar is voor MEDEMENS en MILIEU – zie volgende artikel

 OMGANG MET UITSCHEIDINGSPRODUCTEN TIJDENS DE BEHANDELING MET CHEMO

Bron: ‘Behandelwijzer chemotherapie’ die patiënt, die aan de chemo gaat, krijgt.

Zowel urine, ontlasting en braaksel kunnen reststoffen van chemo bevatten. Het is mogelijk dat deze reststoffen giftige bestanddelen bevatten. Het is verstandig dat de mensen in uw omgeving hier niet meer in aanraking komen. Denk hierbij aan huisgenoten en bezoek, maar eventueel ook aan de medewerkers van de Thuiszorg. De precieze duur waarin de reststoffen van de cytostatica in de uitscheidingsproducten aanwezig zijn, verschilt per soort.

Adviezen bij de omgang met urine, ontlasting en braaksel

 • Wasgoed dat in aanraking is gekomen met braaksel, urine of ontlasting liefst zo spoedig mogelijk en apart wassen volgens het wasvoorschrift.
 • Na het gebruik van het toilet kunt u deze het beste, met een gesloten deksel, tweemaal doorspoelen.
 • Om zoveel mogelijk spatten te voorkomen, wordt mannen geadviseerd om zittend op het toilet te urineren.
 • Het toilet moet eenmaal per dag met een schoonmaakmiddel worden gereinigd. Gebruik hiervoor geen chloor/bleekmiddel of ander schoonmaakmiddel dat erg bruist.
 • Afvalmateriaal zoals gebruikte wegwerphandschoenen, celstof matjes, incontinentiemateriaal en stomamateriaal, verpakt u in een plastic vuilniszak die u goed dichtknoopt en vervolgens weggooit in een vuilniszak.

Overige uitscheidingsproducten

De hoeveelheid cytostatica in overige uitscheidingsproducten zoals, zweet, speeksel, sperma en tranen is zo klein dat hiervoor geen speciale maatregelen genomen hoeven te worden. Wanneer u veel transpireert, wordt u geadviseerd om het wasgoed apart te wassen volgens het wasvoorschrift.

ARTIKEL: WAAROM GEEN CHEMO?

http://maxawareness.com/members/watch-cancer-is-curable-now-completely-free/; http://maxawareness.com/blog/should-i-have-chemo-or-not/

M. Freudenmann                                           Vertaling: S. Vrenken

CHEMO VEROORZAAKT KANKER

Dit is een feit, en valt tevens te concluderen uit de enorme waslijst van bijwerkingen van chemo. Er is veel bewijs en tevens laten vele onderzoeksresultaten uit Groot Brittannië en Australië zien dat chemo schade brengt aan het DNA van gezonde cellen die op hun beurt ook weer nieuwe, secundaire kankercellen vormen. Deze secundaire kankercellen zijn in veel gevallen zeer agressief en erg moeilijk uit te roeien. Veel vrouwen die met chemo behandeld zijn voor borstkanker ontwikkelen bijvoorbeeld Hodgkin’s lymfoom.

CHEMO ZORGT ERVOOR DAT KANKERSTAMCELLEN ZICH VERMENIGVULDIGEN

Dit blijkt alleen al uit het feit dat patiënten op zeer korte termijn resistent worden voor chemo.

Kankercellen zijn zeer intelligent en meesters in het overleven. Ze reageren direct op (chemo)gevaar en muteren in allerlei verschillende vormen die compleet resistent zijn voor de gegeven medicatie. Als een patiënt een tweede of derde keer chemo heeft gehad, is het haast onmogelijk om de nieuw gevormde kankercellen uit te roeien.

ER IS GEEN ENKELE CHEMO DIE ALLE KANKERCELLEN KAN VANGEN

Dat is precies de reden waarom kanker altijd terug zal komen. De gedachte dat alle kankercellen uitgeroeid kunnen worden is erg misleidend en compleet onjuist.

Kankercellen worden namelijk elke dag gevormd door chronische ontstekingen, tekorten, verzuring, gebrek aan zuurstof, straling, stress, en meer.

Deze cellen vormen langzaam kleine tumoren. Zo gauw als de cellen een afdoende grootte hebben, of als ze getriggerd worden door stress, komen ze in de bloedbaan via angiogenese.

Zo gauw als deze verbinding gelegd is, gaat de kanker sneller groeien PLUS het is 99% zeker dat er zwevende kankercellen zijn die zich door het lichaam verspreiden. Dit proces is al aan de gang als de tumor slechts 2mm groot is. Om deze reden is kanker altijd een ziekte van het gehele systeem.

 ELKE PATIENT REAGEERT ANDERS OP MEDICATIE

Chemo medicatie vereist een biochemisch proces in het lichaam om überhaupt effect te hebben.

Zo moet 5FU bijvoorbeeld gemetaboliseerd worden in 5FUMP om een biologisch effect te bewerkstelligen. Als het lichaam van een patiënt niet in staat is dit proces uit te voeren, zal het meer gezonde cellen dan kankercellen kapot maken. De patiënt wordt vergiftigd en met elke nieuwe chemolozing kan het lichaam uiteindelijk de grote hoeveelheid gif niet meer aan.

Om deze reden sterven veel patiënten aan chemo en niet aan kanker.

 FARMACOLOGISCHE-GENOMISCHE PROBLEMEN

Veel chemo cytostatica hebben een zeer lage therapeutische index, wat betekent dat de cytotoxische en therapeutische concentratie zeer dicht bij elkaar liggen.

Te weinig werkt niet, te veel veroorzaakt een verwoestende toxiciteit in de rest van het lichaam, en afhankelijk van de conditie van de patiënt kan deze grens makkelijk verkeerd worden beoordeeld.

Het volgende probleem is dat de medicijnen moeten worden afgebroken door het lichaam en geëlimineerd. Dit is de zogenaamde ontgifting. De lever breekt deze giftige stoffen af in 2 fasen en elimineert ze langzaam via de gal en de dikke darm in de ontlasting.

Als het detox-mechanisme beschadigd is en bijvoorbeeld detoxfase 1 of 2 niet (meer) goed werkt komt de chemo steeds opnieuw in het systeem. Vervolgens wordt het lichaam met elke ronde opnieuw vergiftigd totdat overbelasting is bereikt.

 CHEMOTHERAPIE VERNIETIGT JE IMMUUNSYSTEEM

Geen enkele stof in chemo reageert alleen maar op kankercellen, het vergiftigt ook ál je gezonde cellen. Snel delende cellen zijn vaak de eersten die afsterven (haar). Dit is de reden van de vele bijwerkingen. Andere snel delende cellen zijn de immuunsysteem killercellen, die ervoor zorgen dat je in leven blijft. Dit is je eerste verdediging. Deze cellen hebben te doen met schimmels, bacteriën, virussen, beschadigde en vreemde cellen, en ze ruimen dode cellen in het lichaam op.

Zonder deze cellen zul je snel sterven. Waarom zou je dus iets doen wat deze cellen in gevaar brengt?

 CHEMO GEEFT HEEL VEEL BLIJVENDE BIJWERKINGEN

Gemuteerde en resistente secundaire kankercellen die hoogst agressief zijn, is één probleem.

Hoge toxiciteit en beschadigde organen is nog maar het tweede probleem.

Er zijn maar weinigen die ook nog naar de overige bijwerkingen kijken

die deze protocol behandeling zo inhumaan maken.

Chemo-hersens: Ik heb het afgelopen jaar vele patiënten ontmoet die zware beschadiging hadden opgelopen met betrekking tot hun denkvermogen, hun gevoel, en in de interactie met de wereld. Het gif in de hersens veroorzaakt depressies, fobieën, desoriëntatie en nog veel meer.

Gebrek aan energie: Een gebrek aan energie is verwoestend voor je gezondheid.

Herstel vraagt veel energie. Zelfs slapen vereist energie. Waarom zou je dan gebruik maken van medicatie die vermoeidheid, misselijkheid, afname aan energie, geheugenproblemen, concentratieproblemen, gewrichtspijn, zenuwpijn, spierpijn, gehoorafname en nog veel meer veroorzaakt?

OK, volgens mij heb ik mijn antwoord wel gegeven.

Ik kan nog wel even doorgaan maar duidelijk is dat ik dit spul nooit en te nimmer zou gebruiken.

Onder geen enkele voorwaarde.

Zelfs geen lage dosis of gecombineerd met ‘alternatieve behandelingen’. Zelfs niet als er sprake was van een hoog slagingspercentage. Bovenstaande feiten zeggen genoeg en er zijn alternatieven die veel beter werken, zonder bijwerkingen, zonder cel woekering, die ervoor zorgen dat je je fantastisch voelt, en die de kwaliteit van leven juist doen toenemen.