Inleiding

De behandeling van kanker ligt in de taboe sfeer. Geeft men maar een kleine hint in de richting van een andere behandelwijze dan de reguliere behandeling met chemotherapie en bestraling, dan valt al snel de naam van Sylvia Millecam.

Sylvia Millecam is tot ‘martelares’ gemaakt. Vervolgens is de ruimte heel klein geworden om in te zien dat er vele bekende Nederlanders gestorven zijn ondanks de chemotherapie en de bestraling. Wellicht zelfs dankzij de chemotherapie en de bestraling. ‘Om over de mensonterende toestand waarin deze mensen terecht komen tijdens de behandeling nog maar niet te spreken’.

Alleen al de gedachte dat je van een tumor zou kunnen genezen wordt in de meeste gevallen direct weggewimpeld. Toch zijn er vele gevallen van genezing bekend waarbij afgezien is van chemotherapie en bestraling en groeit het inzicht ook bij reguliere medici dat veel patiënten sterven aan de gevolgen van chemotherapie en bestraling en niet aan de kanker.

Het is alom bekend dat chemotherapie en bestraling zelf kanker kunnen veroorzaken. Hoe kunnen we dan blijven geloven:

 • in een therapie die vergiftiging en verbranding voorstaat;
 • in een therapie die gebaseerd is op onwetendheid van de oorzaak ervan;
 • in een therapie die je laat weten dat de kwaal veelal terug komt en openlijk aangeeft dat er geen genezing van te verwachten valt;
 • in een therapie die je nog zieker maakt dan je al bent;
 • in een therapie die vaak blijvende, ernstige schade aanricht zowel lichamelijk als psychisch.

Is het niet vreemd dat er decennia lang, miljarden euro’s naar kankeronderzoek gaan; dat er regulier nog steeds geen oorzaak voor kanker is ‘ontdekt’; dat er geen enkele andere visie wordt getolereerd, laat staan een andere behandelwijze; dat de reguliere geneeskunde zich het alleenrecht heeft toegeëigend van het stellen van de diagnose en de behandeling van kanker? Dat terwijl er steeds meer mensen (en zelfs onze kinderen) kanker krijgen en er steeds meer mensen als chemisch afval sterven. Is dit niet wrang?

WAAROM GELOOFD EN VERTROUWD MEN OP DEZE REGULIERE INZICHTEN EN BEHANDELWIJZEN? 10 ANTWOORDEN

 1. Omdat je wordt verteld dat het een duistere ziekte is; een mysterie tussen hemel en aarde; iets wat je overkomt en waar geen oorzaak voor is.
 2. Omdat je verteld wordt, of omdat je gelooft dat je niet kan genezen van deze ziekte.
 3. Omdat je verteld wordt, dat het erfelijk aangelegd kan zijn en dat daar werkelijk niets aan te doen is, behalve het weghalen van het gen en alle organen waar het zich in zou kunnen gaan manifesteren.
 4. Omdat als je de diagnose krijgt, je denkt dat je ‘morgen’ zal sterven. Omdat de diagnose als een doodsvonnis voelt.
 5. Omdat je denkt, dat kanker lokaal zit; ergens in een orgaan of op de huid en dat je het daar zo snel mogelijk moet verwijderen.
 6. Omdat je niet weet, dat een biopt zeer ernstige uitzaaiingen kan veroorzaken, vooral als de kanker kwaadaardig is.
 7. Omdat je geen volledig inzicht hebt in hoe het lichaam functioneert.
 8. Omdat je, ondanks alle wetenschappelijke pretenties van de reguliere geneeskunde, op een dwaalspoor wordt gezet en iedere keer Sylvia Millecam je als voorbeeld wordt voorgehouden.
 9. Omdat je geen inzicht hebt in het ontstaan van kanker.
 10. Omdat niet je orgaan of je lichaam ziek is, maar omdat JIJ ziek bent.

Al deze punten zullen aan bod komen; u kunt beginnen waar u wilt.